+AE CHUẨN BỊ CHƯA!! ĐÚNG 13H(11/10/2018) OPEN SV VƯƠNG QUYỀN
+AE CHÚ YH
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff9/1/16/1f48e.png💎 Home: http://mu-thanthoai.net...