Cách kiếm Wcoin trong game:

- Tham gia các sự kiện do admin tổ chức ( đua tóp, quảng cáo v...v )
- Tham gia event trong game:
+ Arena PK Event: Win nhận 5000 Wcoin
- Tiêu diệt các loại boss trong game:
+ Thỏ ngọc + Fire Flame Ghost ( Mùa hè ) : 20 Wcoin/Con
+ Kundun : 2000 Wcoin
+ Nhện: 1000 Wcoin
+ Meddusa: 1500 Wcoin
+ Hell Maine: 50 Wcoin
+ Phù thủy trắng: 100 Wcoin
+ Maya : 100 Wcoin
+ Boss vàng 50: 200 Wcoin