Thông tin máy chủ: • Trang chủ: http://mu-thanthoat.net
 • Diễn đàn: http://forum.
 • mu-thanthoat.net
 • Phiên bản: Season 6.9
 • Máy chủ: Vương Quyền
 • Kinh nghiệm: x300
 • Tỉ lệ rớt đồ: 30%
 • AntiHack: Protect 8.0.1
 • Exl Item Drop : 2 Option Exclient
 • Reset Keep Points
 • Hỗ trợ khi khởi tạo nhân vật
  Khởi tặng : 3000 Point + 15 Level + 10.000.000 Zen khi khởi tạo nhân vật


 • - Party càng đông EXP càng nhiều
 • Sự Kiện Diễn Ra: Chuỗi sự Kiện OPEN BETA

  1. Đua Top 3 ngày
 • Thời gian sự kiện và phần thưởng:

  Tên sự kiện Thời gian Sub Server
  Blood Caster
  (Lâu Đài Máu)
  2 tiếng/lần Tính từ 0:30
  Bản đồ: Lorencia, Devias
  Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc, Skill,
  Toàn bộ Server
  Devil Square
  (Quảng Trường Quỷ)
  2 tiếng/lần Tính từ 0:00
  Bản đồ: Noria - NPC Devill
  Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc, Skill
  Toàn bộ Server
  Chaos Caster
  (Hỗn Nguyên Lâu)
  2 tiếng/lần bắt đầu từ 1h00
  Phần thưởng:Item Thần, Ngọc
  Toàn bộ Server
  Binh Đoàn Thỏ Ngọc Thời gian: 03:00,09:00,15:00,21:00
  Bản đồ: Tarkan, Losttower, Lorencia
  Mỗi bản đồ xuất hiện 10 con, event diễn ra 10p
  Phần thưởng: Ngọc B, S, C, L, CRE,wcoi
  Toàn bộ Server
  Summer Event
  (Sự kiện Mùa Hè)
  Thời gian: 08:40,11:40,14:40
  Tỉ lệ rơi ngọc cao ở Server PK thấp ở Server NON PK 2,3
  Bản đồ: Losttower, Lorencia, Elveland
  Phần thưởng: Ngọc B, S, C, L,CRE,wcoi
  Toàn bộ Server
  - PHÙ THỦY TRẮNG Thời gian: 0:50, 4:50, 8:50, 12:50, 16:50, 20:50
  Bản đồ: Lorencia, Noria, Devias
  Phần thưởng: Ngọc, zen,wcoi
  Toàn bộ Server
  1. Boss Vàng
  2. Hoàng Kim
  - 2 tiếng BOSS HOÀNG KIM / 1 lần tính từ 0h0
  Bản đồ : Lorencia
  Phần thưởng: Box Kundun+1,2,3,4,5,wcoi
  Toàn bộ Server
  Raklion Event
  (Nhện Selupan)
  Thời gian: Bất kỳ
  Bản đồ: Raklion
  Phần thưởng: Item EXL Tím,wcoi
  Toàn bộ Server
  Tháp Tinh Luyện Bản đồ: Kanturu
  Phần thường: Ngọc, Item cấp 5, 6
  Toàn bộ Server
  Đại chiến Kundun - Lorencia rực lửa Thời gian: 19h10 19h16 19h22
  Bản đồ: lorencia
  Phần thưởng: exc, item thần, ngọc, ngọc custom,wcoi
  Đầm lầy chết - Medusa(Mới) Thời gian : 11h00, 19h00
  Diễn ra trong 40 phút
  Bản đồ: Đầm lầy Chết
  Phần thưởng: Item cấp 6, 7, Skill, Nguyên liệu ép vũ khí rồng cấp 2, 3,wcoi
  Toàn bộ Server
  Siêu Boss
  ( Máp Refuge)
  - Thời Gian : 20h, 22h hàng ngày
  - Rời đồ : Tất cả các đồ thần + Đồ 380 + Đồ tím sk
  - Số Lượng > 15 Boss
  Toàn bộ Server