1: Đua Top Reset 03 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 13:00 ngày 11/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 13/10/2018
Nội Dung:
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng All
Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ cấp 5 + 9 với 2 op tùy chọn.
Top 2: 1 Set đồ cấp 4 + 9 với 2 op tùy chọn.
Top 3: 1 Set đồ cấp 3 + 9 với 2 op tùy chọn.

2: Top Phú Hộ Nạp 3 Ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 13/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 15/10/2018
Nội Dung:
- Áp dụng cho mốc nạp tối thiểu 300K
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Theo dõi Top tại Web Tài khoản -> Sự kiện ( Event )
Bảng xếp hạng chỉ tính tỷ lệ thực nạp, khuyến mãi sẽ không được tính
Phần thưởng:
Top 1: 1 Wing 2.5 + 0 Luck + 1 Vũ khí +11 full + 50 Chaos
Top 2: 1 Wing 2 + 0 Luck + 1 Vũ khí + 9 full + 30 Chaos
Top 3: 1 Wing 2 + 0 Luck + 1 Vũ khí + 7 full + 20 Chaos
Phần thưởng mốc nạp được nhận thêm ( chỉ được chọn 1 mốc )
Nạp đủ mốc 400K: 1 Pendan + 0 full + 1 vũ khí + 9 full
Nạp đủ mốc 600K: 1 ring + 1 pendan +0 Full + 1 vũ khí +11 full
Nạp đủ mốc 900K: 2 ring + 1 penda + 0 Full + 1 vũ khí + 13 full
Nạp đủ mốc >1000K: Khiên + 13 Full 3 socket ( đã khảm ) + 1 Wing 3 +9 Full
Nạp đủ mốc >1500K: Wing 3 + 13 Full + Set đồ +13 full 5sk ( chưa khảm )

3: Đua Top Chủng Tộc 05 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 16/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 20/10/2018
Nội Dung:
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Lưu ý: Các nhân vật đổi giới tính sau ngày 20 tháng 10 năm 2018 sẽ không được tính Top.
Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng Các Chủng Tộc
Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ 380 + 9, 1 vũ khí 380 (2op tùy chọn) + 50 Chaos
Top 2: 1 Set đồ 380 + 8, 1 vũ khí 380 (2op tùy chọn) + 40 Chaos
Top 3: 1 Set đồ 380 + 7, 1 vũ khí 380 (2op tùy chọn) + 30 Chaos


4: Đua Top Bang Hội 10 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 21/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 31/10/2018
Nội Dung:
- 3 bang hội có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Mỗi bang hội chỉ tối đa 30 thành viên - Trên 30 thành viên sẽ không được tính Top.
Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng Bang Hội
Phần thưởng:
Top 1: 1 Sói hoàng kim 7 ngày + 200b + 200s + 100c + 50 cre
Top 2: 1 Sói Tấn Công 7 ngày + 150b + 150s + 80c + 30 cre
Top 3: 1 Sói Phòng Thủ 7 ngày + 100b + 100s + 50c + 10 cre

5: Chuỗi sự kiện đua TOP tháng 11
Đang cập nhật …..