+AE CHUẨN BỊ CHƯA!! ĐÚNG 13H(11/10/2018) OPEN SV VƯƠNG QUYỀN
+AE CHÚ YH
💎 Home: http://mu-thanthoai.net
💎 Tài Khoản : http://taikhoan.mu-thanthoai.net/
💎 Diễn Đàn : http://forum.mu-thanthoai.net/
@TảiGame http://taikhoan.mu-thanthoai.net/index.php#taigame
1: Đua Top Reset 03 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 13:00 ngày 11/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 13/10/2018
Nội Dung:
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng All
Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ cấp 5 + 9 với 2 op tùy chọn.
Top 2: 1 Set đồ cấp 4 + 9 với 2 op tùy chọn.
Top 3: 1 Set đồ cấp 3 + 9 với 2 op tùy chọn.