Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ cấp 5 + 9 với 2 op tùy chọn. ( nv:
message543 ) D
W

Top 2: 1 Set đồ cấp 4 + 9 với 2 op tùy chọn. ( nv:
Club ) D
W

Top 3: 1 Set đồ cấp 3 + 9 với 2 op tùy chọn. ( nv:
NgocYen )
EF


03 nhân vật đứng top ib tài khoản cho mình để nhận giải nhé! Quà được trao ngày mai ( 14/10/2018 )