Hệ thống cấp đồ set item các class

ITEM SET
DW:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Vải Thô, Set Xương
-cấp 2: Set Nhân Sư
-cấp 3: Set Ma Thuật
-cấp 4: Set Triệu Hồn, Set Ánh Trăng
-cấp 5: Set Ma Vương
-cấp 8: Set Thần Ma

DK:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Da, Set Đồng
-cấp 2: Set Thiên Kim, Set Thiết Phiến
-cấp 3: Set Hoả Long
-cấp 4: Set Hắc Điểu, Set Rồng Đen, Set Rồng Xanh
-cấp 5: Set Thần Long
-cấp 8: Set Quyền Năng

Elf:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Trinh Nữ, Set Lụa
-cấp 2: Set Thiên Thanh, Set Ngọc Bích
-cấp 3: Set Kim Ngân
-cấp 4: Set Giai Nhân, Set Nữ Thần
-cấp 5: Set Thánh Nữ
-cấp 8: Set Thái Bình
MG:

Set Exl các cấp:
-cấp 1-2: K có nên có thể nhận đồ của DK, DW ( K trao mũ )
-cấp 3: Set Phong Vũ
-cấp 4: Set Lôi Phong, Set Hỏa Thần
-cấp 5: Set Cuồng Phong
-cấp 8: Set Hồng Long.
DL:

Set Exl các cấp:
-cấp 1-2: Set Thiết Ma
-cấp 3: Set Huyền Thiết
-cấp 4: set Hắc Vương, Set Hoàng Kim
-cấp 5: Set Chí Tôn
-cấp 8: Set Thái Dương.

Sum:

Set Exl các cấp:
-cấp 1: Set Thuật Sĩ
-cấp 2: k có
-cấp 3: Set Hỏa Thiên
-cấp 4: set Ma Pháp
-cấp 5: set Phục Ma
-cấp 8: Set Bão Điện.

RF:

Set Exl các cấp:
-câp1: Set Da
-cấp 2: Set Thiết Phiến, Set Thiên Kim
-cấp 3: Set Bạch Long
-cấp 4: Set Bạch Hổ
-cấp 5: Set Quyền Lực

-cấp 8: Set Bạch Long

Vũ Khí

DW:
Vũ khí exL các cấp:-cấp 3: gậy Hủy Diệt
-cấp 4: gậy Lôi Phong
-cấp 5: gậy Triệu Hồn
-cấp 6: gậy KunDun
-cấp 7: gậy Thiên Sứ
-cấp 8: gậy Thần Ma

-Vũ Khí rồng: Gậy Hỏa Long


DK:

Vũ khí exL các cấp:


-cấp 4: Rìu Hỏa Long
-cấp 5: Kiếm Hủy Diệt
-cấp 6: Thiên Ma Kiếm
-cấp 7: Cuồng Phong Đao
-cấp 8: Đao Quyền Năng

-Vũ khí rồng: Thiên Tử Kiếm (Kiếm Rồng)

Elf:

Vũ khí exL các cấp:-cấp 4: Mai Hoa Cung
-cấp 5: Nỏ Thánh Nữ, Cung Thiên Mệnh
-cấp 6: cung Thiên Thần
-cấp 7: Mỹ Nhân Cung
-cấp 8: cung Thái Bình

-Vũ Khí rồng: Nỏ Hỏa Long (Nỏ Rồng)

MG:

Vũ khí exL các cấp:

-cấp 4: Lôi Phong đao
-cấp 5: Ảo Ảnh đao
-cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 7: đao Sinh Mệnh
-cấp 8: đao Hồng Long

DL:

Vũ khí exL các cấp:


-cấp 3: quyền trượng Thép
-cấp 4: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 5: quyền trượng Kim Cương
-cấp 6: quyền trượng Tối Cao
-cấp 7: quyền trượng Đại Vương
-cấp 8: quyền trượng THái Dương.

-Vũ Khí Rồng: Trượng Thiên Tử
Sum:

Vũ khí exL các cấp:

-cấp 3: gậy Ánh Bạc
-cấp 4: Gậy Triệu Hồi
-cấp 5: Khuyển Xích Quỷ

-câp 6: Gậy Nữ Vương
-cấp 8: Khuyển Bão điện

-Vũ Khí Rồng: Gậy Thiên Nữ or Gậy Hồng Ngọc

RF:

Vũ khí exL các cấp:

cấp 3: ND Địa Long
cấp 4: ND Bach Hổ
cấp 5: ND Quyền Lực
cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng