Thông Báo: bảo trì máy chủ Vương Quyền
+thời gian (18h15-14/10/2018 đến 19h15)
-up X2 Bos vàng sv1+sv2
-tăng dame+thủ bos vàng
-rơi chìa khóa Vàng +bạc
-rơi thẻ bài chaos
-đá hộ mệnh
-cảm ơn rất nhiều ae đã tin tưởng ủng hộ sever vương quyền
Thân admin
Tài khoản http://taikhoan.mu-thanthoai.net
Tải Game http://taikhoan.mu-thanthoai.net/index.php#taigame