1: Đua Top Reset 03 ngày
Thời Gian:

Bắt đầu lúc: 13:00 ngày 28/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 30/10/2018

Nội Dung:
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng All

Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ cấp 3 + 9 với 1 op tùy chọn.
Top 2: 1 Set đồ cấp 3 + 8 với 1 op tùy chọn.
Top 3: 1 Set đồ cấp 3 + 7 với 1 op tùy chọn.

2: Top Phú Hộ Nạp 3 Ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 31/10/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 02/11/2018

Nội Dung:
- Áp dụng cho mốc nạp tối thiểu 200K
- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Theo dõi Top tại Web Tài khoản -> Sự kiện ( Event )

Bảng xếp hạng chỉ tính tỷ lệ thực nạp, khuyến mãi sẽ không được tính
Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ cấp 5, 1 Op + 9 + 30 Chaos + 30b + 30s
Top 2: 1 Set đồ cấp 4, 1 Op + 9 + 20 Chaos + 20b + 20s
Top 3: 1 Set đồ cấp 3, 1 Op + 9 + 10 Chaos + 10b + 10s

Phần thưởng mốc nạp được nhận thêm ( chỉ được chọn 1 mốc )
Nhắc lại: Chỉ được chọn 1 mốc

Nạp đủ mốc 350K: 1 Pendan + 0, 2 Op + 1 vũ khí + 7, 2 Op
Nạp đủ mốc 500K: 1 ring + 1 pendan + 0, 2 Op + 1 vũ khí + 8, 2 Op
Nạp đủ mốc 650K: 2 ring + 1 penda + 0, 2 Op + 1 vũ khí + 9, 3 Op

3: Đua Top Chủng Tộc 07 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 03/11/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 09/11/2018

Nội Dung:
- 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Lưu ý: Các nhân vật đổi giới tính sau ngày 20 tháng 10 năm 2018 sẽ không được tính Top.

Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng Các Chủng Tộc
Phần thưởng:
Top 1: 1 Set đồ 380 + 9, 1 vũ khí 380 (1op tùy chọn) + 30 Chaos + 20B + 10S
Top 2: 1 Set đồ 380 + 8, 1 vũ khí 380 (1op tùy chọn) + 20 Chaos + 10B + 10S
Top 3: 1 Set đồ 380 + 7, 1 vũ khí 380 (1op tùy chọn) + 10 Chaos + 10B +10S

4: Đua Top Bang Hội 10 ngày
Thời Gian:
Bắt đầu lúc: 07:00 ngày 10/11/2018
Kết thúc lúc: 23:59 ngày 19/11/2018

Nội Dung:
- 3 bang hội có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Mỗi bang hội chỉ tối đa 30 thành viên - Trên 30 thành viên sẽ không được tính Top.

Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng Bang Hội
Phần thưởng:
Top 1: 1 Sói hoàng kim 7 ngày + 200b + 200s + 100c + 50 cre
Top 2: 1 Sói Tấn Công 7 ngày + 150b + 150s + 80c + 30 cre
Top 3: 1 Sói Phòng Thủ 7 ngày + 100b + 100s + 50c + 10 cre

5: Chuỗi sự kiện đua TOP tháng 11, 12
Đang cập nhật …..